top of page
Coaching voor medici

Roeping


De tijd dat het artsenvak een roeping was ligt inmiddels ver achter ons. Toch is het een mooi beroep waarvoor je destijds met overtuiging hebt gekozen. Helaas wordt het werkplezier bedreigd door verschillende externe factoren: werkdruk, administratieve rompslomp, verantwoordelijkheid, veranderende regelgeving vanuit overheid en zorgverzekeraars, etc. De artsenmentaliteit is er een van niet klagen en vooral door blijven gaan. Artsen lijken vaak zelf immuun voor ziekte of overbelasting. Toch blijkt uit onderzoek dat overbelasting en vermoeidheid relatief vaak voorkomen.

Verandering van werksituatie


Verandering in de werksituatie van loondienst naar een maatschap wordt in financiële zin doorgaans begeleid door een terzake deskundig adviseur. Daarbij komen belangrijke aspecten als werkomgeving en omgang met de (toekomstige) collegae niet aan de orde.

Specialisatie kiezen


Als de studie en later ook de co-schappen achter de rug zijn, heeft nog lang niet elke (basis) arts een specialisatie gekozen. Anderen weten het wel maar twijfelen of de lange weg van opleiding met hoge werkdruk en hiërarchische verhoudingen wel zal passen bij hun persoon of toekomstbeeld.

Werkplezier


Gesprekken over deze onderwerpen met een coach die ervaring heeft in de medische wereld kunnen helderheid geven en leiden tot het maken van een weloverwogen keuze. Zo kan een relatief kleine investering zorgen voor behoud van werkplezier in een mooi vak.

zie ook: artikel uit Arts en auto februari 2010

bottom of page