Praktisch

Om in aanmerking te komen voor psychotherapie heb je een verwijsbrief nodig van de huisarts of medisch specialist. Psychotherapie is vanaf 2014 onderverdeeld in Basis GGZ (BGGZ) of Specialistische GGZ (SGGZ). Afhankelijk van de diagnose door de huisarts kan deze je doorverwijzen naar de Basis GGZ (BGGZ) of naar de Specialistische GGZ (SGGZ) waar langer durende behandelingen mogelijk zijn (voor meer informatie zie: www.lvvp.info).

Psychotherapie (BGGZ en SGGZ) wordt vergoed vanuit de basisverzekering en gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De Appel heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De DBC-factuur wordt pas na het afsluiten van de behandeling aan de zorgverzekeraar gestuurd. De tarieven voor de DBC’s zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZa. Het eigen risico wordt door de zorgverzekering bij jou in rekening gebracht als dat nog niet is opgebruikt van het jaar waarin je met psychotherapie bent begonnen.

Het is raadzaam dat je, voor je je aanmeldt voor psychotherapie, de polisvoorwaarden van de ziektekostenverzekering naleest.Je kunt je aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen (als je op Psychotherapie klikt, zie je: aanmelden psychotherapie).


 

DSC08646.jpg

De wachttijd voor psychotherapie varieert (gemiddeld vier tot zes weken).  Als er geen ruimte is voor het aannemen van nieuwe cliënten ontvang je een email en word je, indien je dit wenst, op de wachtlijst geplaatst. Indien de wachtlijst te lang wordt, verzoek ik je elders hulp te zoeken.

Na het maken van een afspraak voor een intakegesprek, dien je de verwijsbrief van de huisarts te scannen en te mailen naar h.driel@xs4all.nl. De papieren verwijsbrief graag  aan mij overhandigen in het eerste gesprek.

Sessies waarop je niet verschijnt en waarvoor je niet op tijd hebt afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) moet je zelf betalen (40 euro per sessie). De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

Een BIG-geregistreerd psychotherapeut handelt volgens de Beroepscode voor Psychotherapeuten van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten. Als je klachten
hebt over de behandeling of bejegening, kunt je die in eerste instantie het beste met mij bespreken.  Als het niet lukt de problemen samen op te lossen, kun je contact opnemen met de klachtencommissie van de LVVP (www.lvvp.info).

Indien je vragen hebt, kun je mailen naar h.driel@xs4all.nl

De Appel is gesloten van 3 tot en met 14 mei (m.u.v. 7 mei).