top of page

Praktisch

Om in aanmerking te komen voor psychotherapie heb je een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist. De verwijsbrief dient de arts via zorgdomein naar De Appel te sturen.


Psychotherapie (zowel individuele psychotherapie als groepstherapie) wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De Appel heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De tarieven voor psychotherapie zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZa. Het eigen risico wordt door de zorgverzekering bij jou in rekening gebracht als dat nog niet is opgebruikt.

Het is raadzaam dat je, voor je je aanmeldt voor psychotherapie, de polisvoorwaarden van de ziektekostenverzekering naleest.Je kunt je aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen.


 

DSC08646.jpg

De wachttijd voor psychotherapie varieert.  Als er geen ruimte is voor het aannemen van nieuwe cliënten ontvang je een email en word je, indien je dit wenst, op de wachtlijst geplaatst. Indien de wachtlijst te lang wordt, verzoek ik je elders hulp te zoeken. 

Sessies (zowel individuele- als groepssessies) waarop je niet verschijnt en waarvoor je niet op tijd hebt afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) moet je zelf betalen (40 euro per sessie). De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

 

Een BIG-geregistreerd psychotherapeut handelt volgens de Beroepscode voor Psychotherapeuten van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten. Als je klachten hebt over de behandeling of bejegening, kunt je die in eerste instantie het beste met mij bespreken.  Als het niet lukt de problemen samen op te lossen, kun je contact opnemen met de klachtencommissie van de LVVP (www.lvvp.info).
 

Indien je vragen hebt, kun je mailen naar h.driel@xs4all.nl

bottom of page