Praktisch

Om in aanmerking te komen voor psychotherapie heb je een verwijsbrief (met een DSM-V diagnose) nodig van de huisarts of medisch specialist. 


Psychotherapie (zowel individuele psychotherapie als groepstherapie) wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De Appel heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De tarieven voor psychotherapie zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZa. Het eigen risico wordt door de zorgverzekering bij jou in rekening gebracht als dat nog niet is opgebruikt.

Het is raadzaam dat je, voor je je aanmeldt voor psychotherapie, de polisvoorwaarden van de ziektekostenverzekering naleest.Je kunt je aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen (als je op Psychotherapie klikt, zie je: aanmelden psychotherapie).


 

DSC08646.jpg

De wachttijd voor psychotherapie varieert.  Als er geen ruimte is voor het aannemen van nieuwe cliënten ontvang je een email en word je, indien je dit wenst, op de wachtlijst geplaatst. Indien de wachtlijst te lang wordt, verzoek ik je elders hulp te zoeken. Op dit moment (mei 2022) is er geen plek voor mensen die zich aanmelden voor individuele psychotherapie, wel voor  de cursus Beter Slapen, coaching voor medici en voor de groepstherapie 'Uit de gereedschapskist van de psycholoog'. Deze groepstherapie start in september 2022, intakegesprekken vinden vanaf heden plaats. Deelnemers aan de groepstherapie kunnen aanvullend individuele psychotherapie krijgen.

Na het maken van een afspraak voor een intakegesprek, dien je de verwijsbrief van de huisarts te scannen en te mailen naar h.driel@xs4all.nl. De papieren verwijsbrief graag  aan mij overhandigen in het eerste gesprek.

Sessies (zowel individuele- als groepssessies) waarop je niet verschijnt en waarvoor je niet op tijd hebt afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) moet je zelf betalen (40 euro per sessie). De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

 

Een BIG-geregistreerd psychotherapeut handelt volgens de Beroepscode voor Psychotherapeuten van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten. Als je klachten hebt over de behandeling of bejegening, kunt je die in eerste instantie het beste met mij bespreken.  Als het niet lukt de problemen samen op te lossen, kun je contact opnemen met de klachtencommissie van de LVVP (www.lvvp.info).
 

Indien je vragen hebt, kun je mailen naar h.driel@xs4all.nl

De Appel is gesloten van 10 tot en met 20 juni.